Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

2084-4115 (Print)  / 2084-4131 (Online)

Added 24 January 2021 • Updated 26 May 2023